Nya stamledningar för bevattning och kommunalt avlopp för Ruuthsbo 2020

En entreprenör är utsedd att utföra grävningsarbete och vi kommer att hålla er informerade om hur arbetet fortlöper på Ruuthsbo under hösten

 Ystad Kommun kommer att dra Bjäresjö avloppsledning via Ruuthsbo vilket kommer att innebära att alla utgårdar, huvudgården och avstyckade gårdar längs Svarteån för kommunalt avlopp. Detta betyder en kraftig minskning av belastningen på vår fina å och en stor fördel för Ruuthsbo gods. Samtidig lägger nu Ruuthsbo ner nya stamledningar till bevattning. Vi räknar med att kunna bevattna 80% av vår areal