Gundralöv AB

Gundralöv AB är ett systerbolag till Ruuthsbo AB. Spannmål inköpes, torkas och försäljs samt företaget har en egen produktion av foder.

Kvalitetspolicy

Gundralöv Torkindustri AB/Gundralöv AB skall uppfylla de krav lagen ställer på livsmedel och råvaror för förädling av livsmedel, samt konsumenternas krav på säkra livsmedel.

Vi skall ha en naturlig dialog med kunder och övriga samarbetspartners samt förvissa oss om att de är nöjda med våra produkter.

Alla medarbetare skall ha tillräckliga resurser och kompetens för att inom sina respektive arbetsområden kunna tillämpa kvalitetspolicyn.

Du når oss på 0411-63010

Satsningar på hållbart lantbruk

Vi lever i en tid där miljömedvetet lantbruk och ekologiskt kommer ligga allt mer i fokus i framtiden. Ruuthsbo AB investerar kontinuerligt för att framtidssäkra vårt bruk och för att odla grödor som är av yttersta kvalité. Ta en titt på videon nedan för att få bättre insikt i hur vi implementerar teknologi för att uppnå dessa mål.