Ruuthsbo är representant för Wildlife Estates i Sverige, Danmark, Norge & Island.

Totalt har 65 egendomar har erhållit en “label” som är ett diplom för en mycket välskött egendom, som arbetar för biologisk mångfald och hållbar förvaltning.

Huvudansvarig för Wildlife Estates är ELO (European Landowner Organization) och bakom står EUs miljökommission.

klicka på ikonen nedan för att läsa mer om Wildlife Estates Label.