Ruuthsbo AB

I Ruuthsbo AB sker den huvudsakliga driften (rörelsen) och bolaget äger alla maskiner och personalen är anställda i detta bolag. Anställning sker även via Gundralöv AB

Här under finner du vem som sitter i styrelsen och våra medhjälpare.

Vi har även lagt ut en INVENTARIE lista med de viktigaste inventarierna – tryck på knappen längst ned

Här finns även en film med det finska bolaget GRAINSENSE protein- och vattenhaltsmätare gjord på Ruuthsbo.

Våra bankuppgifter samt BG och Pg finns under Organisation Ruuthsbo .


Organisation Ruuthsbo 2020


Ägare: Gustav Hagemann v L. Arrendator: Ruuthsbo AB

Styrelse:

Gustav Hagemann v L. (VD)

Ann Hagemann

Anders Ohlner

Lars Nilsson

Stefan Gustafsson

Alexandra Hagemann (Suppleant)

Charlotte Hagemann

Iréne Andersson (Suppleant)

JORDBRUKET

Daniel Andersson (Inspektor)

Magnus Jeppsson

Kristoffer Rosdahl

KONTOR

Iréne Andersson

KULTUR och MILJÖ

Roland Törsök

Lars Larsson

VILTVÅRD

Mikael Bendroth

Bankgiro, Postgiro och momsnummer  för RUUTHSBO AB


Ruuthsbo AB Org. nummer:  556080-6522
Momsnummer/VAT number:  SE 556080652201
Bankgiro:  873-1671
Postgiro: 33 02 72 – 6
Bank : Handelsbanken Ystad  Clearing 6765
Swiftadress:  HANDSESM
Övriga upplysningar kan lämnas av Irené Andersson på Ruuthsbo´s kontor mån, tis och tors 08.00 – 16-00  0411-63000  (+4641163000)
E-mail: kontoret@ruuthsbo.seSatsningar på hållbart lantbruk

Vi lever i en tid där miljömedvetet lantbruk kommer ligga allt mer i fokus i framtiden. Ruuthsbo AB investerar kontinuerligt för att framtidssäkra vårt verksamhet och för att odla grödor som är av yttersta kvalité.