Ruuthsbo Gods

Ruuthsbo Gods består av fastigheten Ruuthsbo 20:1 med avstyckade utgårdar. Marken och vissa byggnader arrenderas till ett driftsbolag – RUUTHSBO AB. Fastighetsförvaltningen sker i Ruuthsbo Gods regi.

På egendomen finns ett 40-tal byggnader varav 15 bostäder. Samtliga byggnader som ej behövs för driften hyrs ut. Klicka på Uthyrning för mer information

En omfattande renovering har skett och sker löpande av bostäder och ekonomibyggnader. .

På egendomen finns 2 torkanläggningar med modern styrning s.k. interaktiv

För mer information om Ruuthsbo Gods läs om historia här.