Välkommen till Ruuthsbo

Vår affärsidé är att förvalta Ruuthsbo gods för kommande generationer. Verksamheten skall därför bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och på sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan bibehålls.

Dag för uppdatering av hemsidan ser du vid varje nyhet –
klicka på SENAST NYHETERhistoria

Ruuthsbos historia på olika språkVåra verksamheter


Ruuthsbo omfattar ca 900 ha, varav 800 ha är åker. Verksamheten innefattar spannmålsproduktion, raps/sockerbetor/gräsfrö, samt energiproduktion, viltvård och uthyrning av bostäder.


Senaste nyheterna från Ruuthsbo

Senaste bilderna från Ruuthsbo