Ruuthsbos historia

Ruuthsbo har anor tillbaka till 1300-talet och riklig historia.
Nedan kan ni läsa den samlade information som finns bevarad fram till idag.Greve Ruuth med anställda vid Ruuthsbo år 1894.

Ruuthsbos ursprungliga namn är Gundralöf, och första gången vi möter detta namn är 1365 då en man vid namn Gunnrader låter sitt arvegods heta Gundrathlyf. Mellan 1365 och 1700 finns inga uppgifter om egendomen. Under 1700-talet byter egendomen ägare relativt ofta. 1783 står Eric Ruuth på Marsvinsholm som ägare. 1810 flyttas Källunda fideikommissrätt till Gundralöv och namnbyte sker till Ruuthsbo.

Fideikommissegendomen Ruuthsbo stannar i den Ruuthska ätten i fem generationer till 1902 då ätten dör ut på svärdssidan (manssidan). 1903 köper Gustaf Iacobaeus Ruuthsbo och 1930 förvärvar Gunnar Aage Hagemann egendomen. 1947 överlåter han till sin son Gustav Alexander som 1969 överlåter till sin son Gustav A. Hagemann von Levachoff – Ruuthsbos nuvarande ägare.

Från början tror man att ett mindre korsvirkeshus har utgjort huvudbyggnaden.

Under familjen Ruuths ägotid gjordes vissa mindre till- och ombyggnader bland annat 1850 och 1869.

1885 utvidgade greve Ruuth huvudbyggnaden med den så kallade slottsdelen i samband med sonens äktenskap med von Haffner. 1918 byggde Gustaf Iacobaeus in den stora terrassen i söder och gjorde en vinterträdgård. 1943 skedde nästa ombyggnad då den västra delen av byggnaden revs och ersattes av en ny.

1954 byggdes övervåningen om och sadeltaket togs bort. 1978 blev huvudbyggnad och närliggande ekonomibyggnader samt park byggnadsminnesförklarade.

I början av 1980-talet startade en omfattande renovering varvid den västra delen av byggnaden revs och resterande totalrenoverades.

2005 Sker ännu en stor renovering och man bygger en stor glasveranda vid köket i väster. Huset energioptimeras med återvinning av både värme och kyla (aircondition). Ett KNX elsystem installeras och avancerat larm- och övervakningssytem kopplas till Securitas

Egendomen är självförsörjande på elektrisk energi genom eget vindkraftverk och solceller. Även den nya bevattningsanläggningen är självförsörjande på elektrisk ström.

Egendomens totalareal är strax under 900 ha varav ca 800 ha är åker.

Ägare/händelseÅrtal
Gundrathelyf (Gundralöv) Gunraders arvegods1365
Hans Cleck1700
Jacob von Segerdahl1711
Carl Georg Siöblad1724
Carl Harald Strömfelt1754
Fredrik Gyllenkrok1777
Erik Ruuth1783
Fideikommiss flyttas från Källunda – namnbyte till RUUTHSBO1808
Gustaf Erik Ruuth1820
Erik Vilhelm Ruuth1841
Gustaf Edvard Ruuth1860
Gustaf Magnus Ruuth1866
Ombyggnad av mittdelen Huvudbyggnaden1869
”Slottsdelen” byggs på1885
Magnus Daniel Ruuth1898
Fideikommisset upphör1902
Gustaf Iacobaeus1903
Vinterträdgården byggs in – ny entré till slottsdelen1918
Gunnar Aage Hagemann1930
Gustav Alexander Hagemann1947
Gustav A. Hagemann von Levachoff1969

Ruuthsbos moderna historia

Klicka nedanför för att läsa detaljer om Ruuthbos moderna historia från 1969.

Ruuthsbo Slottsliv med Peder Lamm

För ett tag sedan fick vi besök av Peder Lamm från Slottsliv som gjorde ett mycket trevligt reportage om Ruuthsbo och dess historia. Avsnittet kan ni se på Viafree, dessvärre krävs det att ni har ett konto då det ligger bakom en betalvägg. Länk hittar ni nedan.