Vi är övertygade om att solkraft är framtidens outnyttjade energikälla, därför har Ruuthsbo investerat i tre solcellsanläggningar som hjälper till att försörja godset med cirka 150 000 kWh om året. Med stora tak- och markytor är förutsättningarna gynnsamma, och framtiden ser inte bara ljus ut – målet är att den ska vara 100% grön också.

EON är samarbetspartnern i utvecklingen at solcellsdriften på Ruuthsbo, och ni kan läsa en artikel om hela projektet på nedanstående länk:

https://www.eon.se/artiklar/jag-vill-ha-professionella-partners-som-tar-ansvar