Nya stamledningar för bevattning och kommunalt avlopp för Ruuthsbo 2023

Nu är samtliga byggnader på Ruuthsbo gods och alla utgårdar inkopplad på det kommunala avloppssystemet. Detta betyder mycket för Svarteån och miljön på Ruuthsbo.

En entreprenör är utsedd att utföra grävningsarbete och vi kommer att hålla er informerade om hur arbetet fortlöper på Ruuthsbo under hösten 2020 och våren 2021

 Ystad Kommun kommer att dra Bjäresjö avloppsledning via Ruuthsbo vilket kommer att innebära att alla utgårdar, huvudgården och avstyckade gårdar längs Svarteån för kommunalt avlopp. Detta betyder en kraftig minskning av belastningen på vår fina å och en stor fördel för Ruuthsbo gods. Samtidig lägger nu Ruuthsbo ner nya stamledningar till bevattning.

Vi räknar med att kunna bevattna 80% av vår areal

2021

Sommar 2021

Inkoppling alla avlopp på huvudgården och samtliga utgårdar utom Rudolfsfält

5 mars

Äntligen klara utom en liten bit i norr. 10 km ny bevattningsledning och 92 nya hydranter. på plats. Det hela har gått snabbt och smidigt och frost har gynnat oss och även minimerat markskador.

Besiktning av kommunens grävning och diverse skador genomfördes den 4 mars.

Inkoppling av kommunalt avlopp sker till sommar och gäller inte bara huvudgården, utan alla utgårdar till Ruuthsbo. Bredband finns på huvudgården sedan lång tid tillbaka, men nu får även alla våra hyresgäster på utgårdarna bredband och vissa får kommunalt vatten. 

8 december

Äntligen är vi klara med den del som vi har samlagt med Ystads kommun. Ett fantastiskt och professionellt arbete där alla parter gjort sitt yttersta för smidiga lösningar. Alla har hjälpt alla och stämningen och vädret har varit på topp nästa hela tiden. Tack MVB för ett gott samarbete och tack Ystads kommun för er ständiga vilja att lösa diverse problem på ett smidigt sätt. Nu gräver vi vidare i egen regi

27 oktober

Det grävs med en rasande fart. Man har gått från havet upp till Gundralöv och sedan ner till Skönadal som nu får nytt vatten, avlopp och bredband. Vi drog vår bevattningsledning och ny elkabel fram till pumphuset. Sen fortsatte man förbi rötslamsplattan och genom trädgården på Sjuan  upp till huvudgården. Där gick Ruuthsbo under vägen med bevattning och avlopp. Nu svänger man österut men får vänta på arkeologer som skall se om dom hittar något från gamla gården som låg där på 1700-talet. Öster maskinhallen och in i julgransplanteringen och under Balkåkravägen. Med full fart är man på väg upp mot E65. Sen svänger vi upp Mossgårdsvägen och österut fram till Bjäresjö skola. Där stannar vi, men innan dess skall vi under vägar vid 2 ytterligare ställen – ett jätteprojekt. Vilka duktiga personer som gräver, för att inte tala om de anställda på Ruuthsbo som lägger rör hack i hälen på grävmaskinen – fantastiskt duktigt!

21 September

Nu startar Ruuthsbo samnedläggning av 4 kilometer stamledning till vårt nya bevattningssystem. Samtidigt lägger Ystads Energi sina bredband och el kablar i vårt schakt. Ystads Energi lägger sedan grus innan MVB lägger tillbaka jord och matjord.

10 mars 2022

Nu kopplar vi på oss på det kommunala avloppsnätet. Känns bra att man med gott samvete kan gå på toaletten och veta att det inte hamnar i Svarteån

?14 September

Nu startar projektet. 7 kilometer skall grävas på Ruuthsbo´s marker. Samtidigt skall vi lägga ner vår nya stamledning till det nya bevattningssystemet. Man gräver på 3 ställen samtidigt och man borrar sig under vägar på flera ställen. Alla utgårdar och Ruuthsbo huvudgård blir anslutna till det kommunala avloppsnätet. Flera av våra utgårdar får nya vattenledningar med kommunalt vatten och alla som inte tidigare hade bredband blir nu uppkopplade.