admin

Driften på Ruuthsbo

Här kan ni läsa vad som sker på Ruuthsbo gård under året. Vi koncentrerar oss på det vi tror du tycker är intressant och vanligtvis uppdaterar vi 2 – 3 gånger per månad. På vår Facebook-sida lägger vi upp bilder och kortare videoklipp Våren 2023 Ruuthsbo har skänkt SEK 50.000 till Ukraina. Väderstadverken har ansvarat …

Driften på Ruuthsbo Läs mer »

Nytt avancerat larmsystem

Tomellia Alarmtjänst har nu installerat ett nytt avancerat larm- och övervakningsystem på hela Ruuthsbo. Ingen skall i fortsättningen kunna smyga runt utan att bli sedd och filmad och nya sensorer installeras i alla byggnader. Chock-belysning installeras under 2021 Nytt inpassersystem med individuella koder säkerställer att vi alltid vet vem som gick in var. Våra förvaringstankar …

Nytt avancerat larmsystem Läs mer »

Nya stamledningar för bevattning och kommunalt avlopp för Ruuthsbo 2020

En entreprenör är utsedd att utföra grävningsarbete och vi kommer att hålla er informerade om hur arbetet fortlöper på Ruuthsbo under hösten 2020 och våren 2021  Ystad Kommun kommer att dra Bjäresjö avloppsledning via Ruuthsbo vilket kommer att innebära att alla utgårdar, huvudgården och avstyckade gårdar längs Svarteån för kommunalt avlopp. Detta betyder en kraftig …

Nya stamledningar för bevattning och kommunalt avlopp för Ruuthsbo 2020 Läs mer »